ОБЩИ УСЛОВИЯ НА
ПОЛЗВАНЕ ЗА САЙТА iIns© 2012

Уважаеми потребители,

При възникване на въпроси, спорове или разногласия относно офертата, която ще получите, взаимоотношенията между Вас и застрахователната компания са регламентирани от Общите условия на застрахователя за съответната застраховка и от законите на Република България, а именно: Кодекс за застраховане, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние.